Beelden in Leiden 20_21 Sferen/Jubileum/Mecenaat

Beelden in Leiden viert in 2021 het tienjarig bestaan met de negende editie op de Hooglandse Kerkgracht, met een nieuw werk van Lisa Sebestikova om het jubileum te vieren en met een nieuw werk van Frode Bolhuis dankzij onze eerste mecenas.    

SFEREN - 20 MEI_8 AUG op de Hooglandse Kerkgracht

Onder de naam Sferen tonen we nieuw werk van de zes jonge talentvolle kunstenaars Maud van den Beuken, Lungiswa Gqunta, Jason Hendrik Hansma, Vibeke Mascini, Thomas Swinkels en Riet Wijnen. Met hun werk kijken we naar hoe wij ons als mens verhouden tot de openbare ruimte. De Hooglandse Kerkgracht in Leiden vormt een podium voor zes beelden en sculpturale installaties, die ons bewust maken van hoe kunst kan infiltreren in het alledaagse en alternatieve denkbeelden kan aanreiken. Hiermee wordt een associatieve verbinding gemaakt met Leiden als kennisstad.

De selectie en begeleiding van de kunstenaars is in handen van curator Suzanne Wallinga, oprichter en voormalig directeur van A Tale of a Tub in Rotterdam. Kunstenaar Jennifer Tee is aangetrokken als master, zij begeleidt de kunstenaars in een kortdurend leertraject. De vakjury voor de jaarlijkse Frans de Witprijs bestaat uit onder anderen Nathanja van Dijk, scheidend directeur Kunsthal, kunstverzamelaar Casper van der Kruk, kunstenaar Izaak Zwartjes en Domeniek Ruyters, hoofdredacteur Metropolis M.

Kilo coke wordt nachtvlinder 

Wat de deelnemende kunstenaars kenmerkt is een heldere beeldtaal, geankerd in de geschiedenis van de abstracte kunst, en een conceptuele benadering van ruimte. Maud van den Beuken onderzoekt de fysieke relatie tussen de mens als volume in verhouding tot de geografische ruimte waarin deze zich bevindt. In Leiden continueert Van den Beuken haar interesse in de grenzen tussen land en water en de conservering van het landschap. Voor Jason Hendrik Hansma speelt het begrip van de tussenruimte een sleutelrol in de beschouwing van hoe ons lichaam zich zowel esthetisch als politiek verhoudt tot digitale en analoge ruimtes. Hoe vormen grenzen zich tussen verschillende sferen? En voor wie werpen wij drempels op?

Kilo's cocaïne, tijgerhuiden en andere zaken die onttrokken worden aan de markt worden door de overheid verbrand en zo ontmanteld tot grondstof: energie. Dit gaf kunstenaar Vibeke Mascini aanleiding om na te denken over het omzetten van deze energie via een energetische installatie die vervolgens cocons van nachtvlinders tot ontpoppen brengt. Het werk staat opgesteld in de binnentuin van BplusC locatie bibliotheek Nieuwstraat. Thomas Swinkels is geïnteresseerd in invasieve fenomenen in onze stedelijke omgeving. Via een interesse in de levensloop van de Japanse Duizendknoop, een sterk woekerende plant die Von Siebold rond 1830 meenam naar Leiden, stuitte de kunstenaar op de gelijkenissen tussen hedendaagse transportcontainers en 19e eeuwse Wardian cases; mobiele terraria die werden gebruikt voor de bescherming van buitenlandse planten die overzee naar Europa werden gebracht. 

Lungiswa Gqunta legt de nadruk op het creëren van sterk zintuiglijke, ruimtelijke ervaringen die proberen de sociale ongelijkheden en vormen van onderdrukking en geweld te benoemen, die een erfenis vormen van zowel patriarchale overheersing als kolonialisme. Voor Sferen realiseert Gqunta een werk dat zowel refereert aan een rivierbedding als een bed - beide plekken van rust of trauma. Riet Wijnen, ten slotte, legt verbanden tussen abstractie, waarneming, taal en structuur: meestal via de reconstructie van een verhaal, biografie of specifiek verleden. Haar vaak sculpturale werk, dat zich leent voor een monumentale schaal, zal voor het eerst in de openbare ruimte te zien zijn. In Leiden toont Wijnen een werk dat balanceert tussen sculptuur en meubelstuk, waar het publiek zich fysiek toe kan verhouden.

JUBILEUMWERK - LISA SEBESTIKOVA 20 MEI_8 AUG op Begraafplaats Rhijnhof

In 2021 bestaat Beelden in Leiden 2021 tien jaar en om dit te markeren is aan Lisa Šebestíková (1988), oud BiLkunstenares van 2016, opdracht verleend nieuw werk te maken. Dit werk wordt getoond op Begraafplaats Rhijnhof in Leiden gelijktijdig met de groepsexpositie Sferen op de Hooglandse Kerkgracht.

Beelden in Leiden koppelt Šebestíková aan Rhijnhof omdat Rhijnhof als locatie een natuurlijke en veilige ruimte biedt aan ontmoeting tussen mensen met hun gevoelens en ervaringen en kunst én omdat Lisa in haar werk steeds op verrassende wijze de ruimte weet op te eisen. Object en ruimte gaan bij haar steevast op spannende wijze met elkaar in gesprek. Šebestíková voorziet “met dit nieuwe werk een speelse, experimentele en locatie gerichte werkwijze.”  

MECENAAT - FRODE BOLHUIS 23 JUN_8 AUG op Begraafplaats Rhijnhof

Beelden in Leiden heeft dankzij de steun van verzamelaar Arjen Pels Rijcken de kunstenaar Frode Bolhuis, een BiL kunstenaar uit 2012, opdracht kunnen verlenen nieuw werk te maken.

Naast het zelf opdracht verlenen aan jonge kunstenaars wil Beelden in Leiden particulieren oproepen kunstenaars betaald nieuw werk te laten maken. Zeker met de zich steeds meer terugtrekkende overheid en de huidige heftige effecten van de coronamaatregelen voor de kunstenaars en de makerspraktijk ligt er een belangrijke opdracht bij de particuliere liefhebbers en verzamelaars. Beelden in Leiden begeleidt de opdrachtgever in het proces van opdrachtverlening aan een van de BiL kunstenaars.

We zijn trots dat we het eerste resultaat hiervan nu al kunnen delen. Gelijktijdig met Sferen zal dit nieuwe werk van Frode Bolhuis worden getoond op Begraafplaats Rhijnhof, waar ook nieuw werk van Lisa Sebesitkova te zien zal zijn. BiL dankt Arjen voor deze mooie gelegenheid om door te groeien als stichting en namens Frode voor deze nieuwe opdracht.  Wil je ons voorbeeld volgen en zelf ook opdracht verlenen? Neem gerust contact met ons op. 

In verband met de Covid-19 maatregelen werd deze negende editie van Beelden in Leiden, gepland in 2020, een jaar uitgestelden verplaatst naar voorjaar 2021. De editie was vergevorderd echter is het onmogelijk gebleken om enkele van de werken te realiseren.

Agenda

25 mei 2023
opening Editie 2023

21 juni 2023
Midzomernacht op Rhijnhof met o.a. onthulling nieuw werk van Nynke Koster

6 augustus 2023
finissage BiL2023

 

Playground

Volg ons

en blijf op de hoogte