Al ruim twaalf jaar nieuw werk van jonge kunstenaars

Ruim twaalf jaar zet Stichting Beelden in Leiden zich in voor de versterking van het Nederlands kunstklimaat door jonge kunstenaars een opdracht te verlenen en een podium te bieden. Door de werken in de publieke buitenruimte te plaatsen streven we naar een rechtstreeks contact met de Leidenaren en de mensen die Leiden bezoeken. Werken die mensen kunnen ontroeren, verblijden en misschien wel even uit balans brengen. Werken waardoor we even weer om ons heen kijken, onze geest openen en onze blik verbreden. Werken die staan voor een ontmoeting met mensen en mensen onderling.

In 2011 startte een groep Leidenaren met Beelden in Leiden vanuit hun wens om in Leiden zowel kunst in de openbare ruimte als de ontwikkeling van jonge kunstenaars een impuls te geven. Zoek en vind hier 'onze kunstenaars'. 

 

Ruim twaalf jaar Beelden in Leiden

De stichting Beelden in Leiden is gesprekspartner voor de verschillende initiatieven omtrent beeldende kunst in de publieke ruimte in Leiden en verschillende kunstenaars van Beelden in Leiden hebben zich afgelopen jaren bewezen in het kunstenaars vak, zoals bijvoorbeeld  Lisa Sebestikova, Marianne Lammersen, Kevin Bauer, Margriet van Breevoort en Suzie van Staaveren. Elk jaar weer werken we samen aan nieuwe kunst in de buitenruimte en denken en werken we mee aan een vervolg. Niet alleen door vervolgopdrachten dankzij het mecenaat maar ook door mee te werken aan een positie van deze werken na de tentoonstelling. Zo is van BiL20-21 het werk van Maud van der Beuken onderdeel van het evenement 150 jaar Nieuwe Waterweg in Rotterdam, is het werk van Lungiswa Gqunta in langdurige bruikleen gegeven voor presentatie op Rhijnhof en is het werk van Thomas Swinkels te zien in de Hortus Botanicus in Leiden. 

Beelden in Leiden heeft als sterke basis de autonomiteit en groei van de kunstenaars en heeft vanuit die visie een serieuze plek in de kunstwereld afgedwongen. 

Beelden in Leiden is uniek in Nederland, al was het alleen al maar omdat het is geïnitieerd vanuit een particuliere wens. Dat Beelden in Leiden zich hierin een positie heeft weten te verwerven staat buiten kijf.

2021 vierden we ons tienjarig jubileum waarin we terugblikten en vooruitkeken. Uiteraard met de nieuwe editie met zes jonge kunstenaars, met opdrachten aan oudgedienden van BiL middels de jubileumopdracht en het mecenaat, een nieuwe ontwikkeling waarin we particulieren begeleiden bij opdrachtverlening aan een kunstenaar, en met onze jubileumuitgave met essays van Sandra Spijkerman en Henriette van der Linden over beeldende kunst in de buitenruimte en de bijdrage daaraan van 10 jaar Beelden in Leiden. 

Intussen zijn we weer twee jaar verder en we blijven ons inzetten voor kunst in de openbare ruimte en voor het betaald opdracht verlenen aan kunstenaars. 

Agenda

16 mei 2024
16 uur opening She Said - Editie 2024 - Lutherse Kerk

21 juni 2024
Midzomernacht op Rhijnhof met muziek en nieuw werk te zien van Beelden in Leiden-kunstenaars Yair Callender en Rein Verhoef. Te zien t/m 22 september

Altijd te bezoeken op Rhijnhof is werk van Lisa Šebestíková en Lungiswa Gqunta.

4 augustus 2024
finissage BiL2024

 

She Said

Volg ons

en blijf op de hoogte