Concepts of Time

De jaarlijkse openlucht beeldententoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden sluit dit jaar aan bij de viering van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Deze 7e editie van Beelden in Leiden staat dan ook in het teken van geschiedenis. Tien beeldhouwers van nu onderzoeken concepten van tijd, hoe deze zich manifesteren in uiteenlopende vormen van beeldtaal, objecten en iconografie. Het resultaat: tien eigentijdse beelden in de historische binnenstad van Leiden. Vanaf 17 mei staan de beelden van Juliaan Andeweg, Damian Kapojos, Jonathan van Doornum, Camile Smeets, Nynke Koster, Robbert Pauwels, Daniel van Straalen, Lillian Vlaun, Yair Callender en de winnaar van de Frans de Witprijs 2017, Rein Verhoef op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden.

Beeldhouwers hebben in de afgelopen vijftig jaar hun artistieke grenzen verlegd. Het eind van de 19de en begin 20ste eeuw heeft de beeldhouwkunst zich losgemaakt van zijn traditionele, klassieke betekenis. Beeldhouwkunst kan een installatie zijn of de drie-dimensionale uitvoering van een schilderij. In toenemende mate is beeldhouwkunst conceptueel geworden. Duurzame materialen als brons en steen hebben plaatsgemaakt voor vluchtige kunststofmaterialen zoals epoxy, polyurethaanschuim of styrofoam. Hedendaagse beeldhouwkunst is niet meer gemaakt voor de eeuwigheid maar tijdelijk en vergankelijk. In een tijd dat de beeldhouwer aan zijn werk iedere betekenis kan geven die hij wenst, ontstaat behoefte aan nieuw houvast. In deze zoektocht naar nieuwe betekenis blijkt het verleden voor de deelnemende kunstenaars een bron van inspiratie. Kunstenaars zoeken naar ankerpunten in het verleden om zich mee te verbinden en voor het werk bestaansrecht te vinden. Door verbinding te leggen met het verleden hervinden beeldhouwers hun hedendaagse positie. De 7e editie van Beelden In Leiden toont beelden van tien beeldhouwers die met hun werk wijzen op de relevantie van geschiedenis. De kunstenaars onderzoeken concepten van tijd, hoe deze zich manifesteren in uiteenlopende vormen van beeldtaal, objecten en iconografie. De resultaten hiervan gebruiken zij voor het creëren van nieuwe beelden.

De kunstenaars zijn gekozen vanwege hun getoonde verwantschap met aspecten uit de geschiedenis. Zij onderzoeken verschillende concepten van tijd en putten hiervoor uit film, literatuur of kunst uit voorgaande eeuwen en verweven fragmenten hieruit in eigen voorstellingen. De bereikbaarheid van steeds grotere databanken op internet speelt hierin een belangrijke rol. De fragiele vaak kunststof materialen waarmee hedendaagse beeldhouwers werken, stellen eveneens de vergankelijkheid en de eeuwigheidswaarde van de hedendaagse beeldhouwkunst ter discussie.
Tien jonge, talentvolle beeldhouwers reflecteren met nieuwe beelden op aspecten uit het verleden en geven daarmee richting aan de hedendaagse beeldhouwkunst.

De kunstenaars bij/in het:

Programma 'Concepts of Time' 2018

7 juni - Frans de Witlezing, Rijksmuseum van Oudheden

23 mei - Opening satelliettentoonstelling LUMC

17 mei - Opening tentoonstelling Hooglandse Kerkgracht, Evangelisch Lutherse Kerk

17 mei - Opening satelliettentoonstelling RMO, Rijkmuseum van Oudheden

 

Concepts of Time 2018

Volg ons

en blijf op de hoogte

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.