Nieuwe curator is Suzanne Wallinga

Suzanne Wallinga is aangetrokken voor de editie van 20_21. Zij is freelance curator en medeoprichter van de kunstinstelling A Tale of a Tub in Rotterdam. Van 2014 - 2019 was zij als directeur verantwoordelijk voor een groot aantal tentoonstellingen en publieksprogramma’s, waarin telkens weer de verbinding tussen kunst en maatschappij voorop stond. Sinds 2005 is ze regelmatig als docent en adviseur actief voor verschillende kunstopleidingen in binnen- en buitenland.  

Suzanne vertelt over waarom ze de opdracht voor Beelden in Leiden zo waardevol en uitdagend vindt.

"Hoe we onszelf en de ander beter kunnen begrijpen is voor mij een fundamentele vraag die ik vanuit de kunst bekijk en het bevragen van de menselijke conditie is dan ook een belangwekkend vertrekpunt van veel van mijn tentoonstellingen. De opdracht om een beeldenroute met nieuwe werken in het centrum van de stad Leiden te ontwikkelen sluit hier bijzonder goed op aan. De openbare ruimte is bij uitstek een plek waar we elkaar even losgezongen van onze dagelijkse omgeving kunnen ontmoeten."

Ze licht haar uitgangspunten toe: "Ik zie deze ruimte als een veranderlijk volume, waarvan de inhoud mede wordt bepaald door historische feiten, toekomstdromen, wensen, trauma's en de ervaring van de ander. Vanuit dit uitgangspunt verhouden de zes werken van Maud van den Beuken, Lungiswa Gqunta, Jason Hendrik Hansma, Vibeke Mascini, Thomas Swinkels en Riet Wijnen zich tot het centrum van de stad Leiden. Het is bijzonder dat Beelden in Leiden als een privaat initiatief al tien jaar opdrachten verleend aan vaak jonge kunstenaars om nieuw werk te ontwikkelen voor de publieke ruimte in Leiden. Op deze manier bieden zij een springplank aan talentvolle kunstenaars en de mogelijkheid voor een breed publiek om kennis te maken met verrassende kunst van deze tijd."

Eerdere curatoren zijn Sandrine van Noort, editie 2018 en 2019, Iemke van Dijk en Guido Winkler, editie 2017 en Feico Hoekstra, editie 2012 t/m editie 2016

foto Suzanne Wallinga (c) Ernst van Deursen

Programma

2021 - tien jaar Beelden in Leiden

houdt deze agenda in de gaten voor de nieuwe ontwikkelingen en activiteiten 

Sferen - Beelden in Leiden 20_21

Volg ons

en blijf op de hoogte