Organisatie

Het doel van de stichting is om jaarlijks een beeldententoonstelling te organiseren op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden om aankomende Nederlandse kunstenaars een podium te bieden.

De organisatie van Beelden in Leiden wordt geleid vanuit het bestuur, dat bestaat uit leden die zich elk vanuit hun eigen disciplines onbezoldigd inzetten op zaken als fondsenwerving, organisatie, communicatie en relatiebeheer . 

De selectie van de deelnemers aan de tentoonstelling is elk jaar weer in handen van ervaren en onafhankelijke curator of curatorenteam, gespecialiseerd in de hedendaagse Nederlandse beeldhouwkunst. Bij dit proces wordt een aansprekende master aangetrokken die vanuit de eigen ervaring vertelt over het vak. Het bestuur blijft nauw betrokken bij de praktische uitvoering van de taken. 

Sinds de editie van 2017 heeft het bestuur professionele ondersteuning gezocht, en vanaf de editie van 2020 is een zakelijk leider aangetrokken om steviger in te zetten op professionalisering van de organisatie, om dat wat is opgebouwd in de afgelopen acht jaar toekomstbestendig te maken en om Beelden in Leiden als een vaste kracht in te bedden in Leiden en het nationale kunstenveld. 

Een gezaghebbende vakjury kent jaarlijks het meest vernieuwend werk de Frans de Witprijs toe. Frans de Wit is een van de bekendste beeldhouwers die Leiden heeft voortgebracht. Hiertoe werkt Beelden in Leiden nauw samen met Stichting beeldhouwer Frans de Wit. 

 

WIE ZIJN BEELDEN IN LEIDEN

Bestuur

Henriëtte van der Linden (voorzitter), Annemieke Stoop (secretaris), René Bijker (penningmeester), Jacqueline Petit (kunstenaars) en Niels Kuiper ( communicatie & programma van activiteiten). 

meer informatie

Zakelijk leider 

Femke IJsinga-van Boxsel, edities 20_21 en 22

Curator 

Stéphanie Noach is de nieuwe curator voor de editie van 2022. Noach is onafhankelijk curator, werkt in binnen- en buitenland en is promovenda aan de Universiteit Leiden en fellow aan Harvard University. Stéphanie Noach werkte in de afgelopen jaren voor verschillende musea, universiteiten en biënnales in Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Europa. Daarnaast schrijft zij artikelen voor diverse tijdschriften en boeken. Ze doet momenteel onderzoek naar de potentialiteiten van de duisternis in contemporaine kunst uit Latijns-Amerika als promovenda en docente aan het Universiteit Leiden en fellow aan Harvard University. 

Oud curatoren zijn Suzanne Walling - editie van 20_21, Sandrine van Noort - edities 2018 en 2019, Iemke van Dijk en Guido Winkler - editie 2017 en Feico Hoekstra - edities 2012 t/m 2016.

Vakjury

De vakjury voor de jaarlijkse Frans de Witprijs bestaat in 2022 uit Robert Zwijnenberg, professor emeritus Kunst en Wetenschap aan de Universiteit Leiden, Tanja Elstgeest, directeur Museum De Lakenhal, Lianne Schipper, curator Aegon Art Collection en kunstenaar Kevin Bauer.  

De vakjury voor de editie 20_21: juryvoorzitter Nathanja van Dijk, scheidend directeur Kunsthal, kunstverzamelaar Casper van der Kruk, kunstenaar Izaak Zwartjes (in 2013 winnaar van de Frans de Wit prijs) en Domeniek Ruyters, hoofdredacteur Metropolis M.  

Vakjury, editie 2019: Liesbeth Willems (curator Chadha Art collection), Jeannette ten Kate (The Art Connector), Folkert de Jong (master 2018) en Damian Kapojos (winnaar Frans de Witprijs 2018).

 

JAARVERSLAGEN

verslag Beelden in Leiden 20_21

jaarverslag 2019

jaarverslag 2018

 

 

ANBI

De Stichting Beelden in Leiden is door de Belastingdienst geregistreerd als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer 850942500. De stichting Beelden in Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 535 97044.

Uit onze statuten

2.1 De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen van het (doen) ontwerpen, financieren, realiseren en plaatsen van beelden in de openbare ruimte in de gemeente Leiden en omliggende gemeenten;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitschrijven en organiseren van ontwerpwedstrijden, het organiseren van tentoonstellingen, het aantrekken van sponsors.

2.3 De stichting heeft niet het oogmerk tot het behalen van winst.

9.1 Het boekjaar van de stichting loopt van één september in enig boekjaar tot en met één en dertig augustus in het daaropvolgende boekjaar.

Het bestuur zet zich onbezoldigd in. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. De stichting volgt de fair practice code bij de kunstenaarshonoria en vergoedingen.

Jaarrekeningen

jaarrekening 2017

jaarrekening 2018

jaarrekening 2019

 

Agenda

21 juni
Talks en walks over Lifeless stars drifting above
Midzomernachtconcert in Rhijnhof en onthulling nieuw werk uit mecenaat

21 juni - 25 sept
nieuwe beelden op Rhijnhof

29 juni
kinderworkshop 

7 aug
finissage BiL2022 

 

Lifeless stars drifting above / Mecenaat

Volg ons

en blijf op de hoogte