Organisatie

Het doel van de stichting is om jaarlijks een beeldententoonstelling te organiseren op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden om aankomende Nederlandse kunstenaars een podium te bieden.

De organisatie van Beelden in Leiden wordt geleid vanuit het bestuur, dat bestaat uit leden die zich elk vanuit hun eigen disciplines onbezoldigd inzetten op zaken als fondsenwerving, organisatie, communicatie en relatiebeheer . 

De selectie van de deelnemers aan de tentoonstelling is elk jaar weer in handen van ervaren en onafhankelijke curator of curatorenteam, gespecialiseerd in de hedendaagse Nederlandse beeldhouwkunst. Bij dit proces wordt een aansprekende master aangetrokken die vanuit de eigen ervaring vertelt over het vak. Het bestuur blijft nauw betrokken bij de praktische uitvoering van de taken. 

Sinds de editie van 2017 heeft het bestuur professionele ondersteuning gezocht, en vanaf de editie van 2020 is een zakelijk leider aangetrokken om steviger in te zetten op professionalisering van de organisatie, om dat wat is opgebouwd in de afgelopen acht jaar toekomstbestendig te maken en om Beelden in Leiden als een vaste kracht in te bedden in Leiden en het nationale kunstenveld. 

Een gezaghebbende vakjury kent jaarlijks het meest vernieuwend werk de Frans de Witprijs toe. Frans de Wit is een van de bekendste beeldhouwers die Leiden heeft voortgebracht. Hiertoe werkt Beelden in Leiden nauw samen met Stichting beeldhouwer Frans de Wit. 

 

WIE ZIJN BEELDEN IN LEIDEN

Bestuur

Henriëtte van der Linden (voorzitter), Annemieke Stoop (secretaris), René Bijker (penningmeester), Jacqueline Petit (kunstenaars) en Niels Kuiper ( communicatie & programma van activiteiten). 

meer informatie

Zakelijk leider 

Femke IJsinga-van Boxsel, editie 20_21

Curator 

Suzanne Wallinga is aangetrokken voor de editie van 20_21. Zij is freelance curator en medeoprichter van de kunstinstelling A Tale of a Tub in Rotterdam. Van 2014 - 2019 was zij als directeur verantwoordelijk voor een groot aantal tentoonstellingen en publieksprogramma’s, waarin telkens weer de verbinding tussen kunst en maatschappij voorop stond. Sinds 2005 is ze regelmatig als docent en adviseur actief voor verschillende kunstopleidingen in binnen- en buitenland.

Oud curatoren zijn Sandrine van Noort, editie 2018 en 2019, Iemke van Dijk en Guido Winkler, editie 2017 en Feico Hoekstra, editie 2012 t/m editie 2016

Vakjury

De vakjury voor de jaarlijkse Frans de Witprijs bestaat voor de editie 20_21 uit onder anderen Nathanja van Dijk, directeur Kunsthal, kunstverzamelaar Casper van der Kruk en Leidse kunstenaar Izaak Zwartjes (in 2013 winnaar van de Frans de Wit prijs).

Vakjury, editie 2019: Liesbeth Willems (curator Chadha Art collection), Jeannette ten Kate (The Art Connector), Folkert de Jong (master 2018) en Damian Kapojos (winnaar Frans de Witprijs 2018).

 

JAARVERSLAGEN

verslag Beelden in Leiden 20_21

jaarverslag 2019

jaarverslag 2018

 

 

ANBI

De Stichting Beelden in Leiden is door de Belastingdienst geregistreerd als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer 850942500. De stichting Beelden in Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 535 97044.

Uit onze statuten

2.1 De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen van het (doen) ontwerpen, financieren, realiseren en plaatsen van beelden in de openbare ruimte in de gemeente Leiden en omliggende gemeenten;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitschrijven en organiseren van ontwerpwedstrijden, het organiseren van tentoonstellingen, het aantrekken van sponsors.

2.3 De stichting heeft niet het oogmerk tot het behalen van winst.

9.1 Het boekjaar van de stichting loopt van één september in enig boekjaar tot en met één en dertig augustus in het daaropvolgende boekjaar.

Het bestuur zet zich onbezoldigd in. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. De stichting volgt de fair practice code bij de kunstenaarshonoria en vergoedingen.

Jaarrekeningen

jaarrekening 2017

jaarrekening 2018

jaarrekening 2019

 

Agenda

19 mei 2022 - opening BiL2022

7 aug 2022 - finissage BiL2022

houdt deze agenda in de gaten voor de nieuwe ontwikkelingen en activiteiten 

Beelden in Leiden 2022

Volg ons

en blijf op de hoogte