Kevin Bauer

Kevin Bauer

Et ita factum est van Kevin Bauer

Et ita factum est

De sculpturen van Kevin Bauer zijn in de eerste plaats constructies, oftewel samengestelde objecten. Soms gaat hij uit van bestaande dingen, zoals een meubelstuk of keukentrap, die hij van hun functie ontdoet en waaraan hij nieuwe elementen toevoegt. Tijdens het maken zoekt hij naar een beeld dat qua vorm, materiaal en kleur balanceert op de grens tussen orde en chaos. De spanning tussen die twee uitersten versterkt de autonomie van de sculptuur. Alleen de titels verwijzen in sommige gevallen naar een subjectieve realiteit buiten het object om.

Et Ita Factum Est, voor Beelden in Leiden gemaakt ter gelegenheid van 425 jaar Hortus botanicus, verschilt in zoverre van Bauers vrije werk dat hij hier heel gericht een basisvorm heeft gemaakt en dus niet is uitgegaan van materiaal dat min of meer toevallig voorhanden was.
Deze basisvorm doet onmiskenbaar denken aan een houten scheepsromp. De staanders aan de andere kant van het  beeld roepen associaties op met masten of een aanlegsteiger, zonder concreet te worden. Een transparant vlak doorsnijdt het geheel. Het beeld lijkt te refereren aan de ontdekkingsreizen in de Gouden Eeuw, waaraan ook plantenjagers meededen, maar heeft in zijn vervreemdende abstractie tegelijkertijd een hedendaagse, of liever gezegd tijdloze uitstraling.

Materiaal

hout, gips, ijzer, epoxy, polyester en RVS

Afmeting

h. 290 cm

Jaartal

2015

Extra informatie

langdurig bruikleen in de beeldentuin van Museum de Fundatie bij kasteel het Nijenhuis

Volg ons

en blijf op de hoogte