Sferen - Beelden in Leiden 20_21

Met de editie Beelden in Leiden 20/21 viert Beelden in Leiden het tienjarig bestaan. In de zomermaanden is de Hooglandse Kerkgracht wederom het podium voor nieuwe sculpturale installaties. Dit jaar onder de naam Sferen tonen we nieuw werk van de zes jonge talentvolle kunstenaars Maud van den Beuken, Lungiswa Gqunta, Jason Hendrik Hansma, Vibeke Mascini, Thomas Swinkels en Riet Wijnen. Met hun werk kijken we naar hoe wij ons als mens verhouden tot de openbare ruimte.   

Met Maud van den Beuken, Lungiswa Gqunta, Jason Hendrik Hansma, Vibeke Mascini, Thomas Swinkels en Riet Wijnen wordt gekeken naar hoe wij ons als mens verhouden tot de openbare ruimte als een in ruimte en tijd uitdijend volume. De Hooglandse Kerkgracht in Leiden vormt een podium voor zes beelden en sculpturale installaties, die ons bewust maken van hoe kunst kan infiltreren in het alledaagse en alternatieve denkbeelden kan aanreiken. Hiermee wordt een associatieve verbinding gemaakt met Leiden als kennisstad.

De selectie en begeleiding van de kunstenaars is in handen van curator Suzanne Wallinga, oprichter en voormalig directeur van A Tale of a Tub in Rotterdam. Kunstenaar Jennifer Tee is aangetrokken als master, zij begeleidt de kunstenaars in een kortdurend leertraject. De vakjury voor de jaarlijkse Frans de Witprijs bestaat uit onder anderen Nathanja van Dijk, scheidend directeur Kunsthal, kunstverzamelaar Casper van der Kruk, kunstenaar Izaak Zwartjes en Domeniek Ruyters, hoofdredacteur Metropolis M.

 

SFEREN

Sferen vertrekt vanuit het idee dat de manier waarop wij ons tot de stedelijke ruimte verhouden in de eerste plaats ruimtelijk is. Hoe we deze ruimte ervaren is veranderlijk, mede bepaald door historische feiten, toekomstdromen, wensen, trauma’s en de ervaring van de ander. Een “sfeer” is zowel een meetkundige figuur als een gedeeld gevoel en betreft zowel de ruimte zélf als de betekenis die wij aan deze ruimte geven. De Hooglandse Kerkgracht vormt een podium voor zes beelden en sculpturale installaties, die tonen hoe kunst ons meer bewust kan maken van onze omgeving en nieuwe denkbeelden en ervaringen ten aanzien van de openbare ruimte kan aanreiken. 

Kilo coke wordt nachtvlinder 

Wat de deelnemende kunstenaars kenmerkt is een heldere beeldtaal, geankerd in de geschiedenis van de abstracte kunst, en een conceptuele benadering van ruimte. Maud van den Beuken onderzoekt de fysieke relatie tussen de mens als volume in verhouding tot de geografische ruimte waarin deze zich bevindt. In Leiden continueert Van den Beuken haar interesse in de grenzen tussen land en water en de conservering van het landschap. Voor Jason Hendrik Hansma speelt het begrip van de tussenruimte een sleutelrol in de beschouwing van hoe ons lichaam zich zowel esthetisch als politiek verhoudt tot digitale en analoge ruimtes. Hoe vormen grenzen zich tussen verschillende sferen? En voor wie werpen wij drempels op?

Kilo's cocaïne, tijgerhuiden en andere zaken die onttrokken worden aan de markt worden door de overheid verbrand en zo ontmanteld tot grondstof: energie. Dit gaf kunstenaar Vibeke Mascini aanleiding om na te denken over het omzetten van deze energie via een energetische installatie die vervolgens cocons van nachtvlinders tot ontpoppen brengt. Het werk staat opgesteld in de binnentuin van BplusC locatie bibliotheek Nieuwstraat. Thomas Swinkels is geïnteresseerd in invasieve fenomenen in onze stedelijke omgeving. Via een interesse in de levensloop van de Japanse Duizendknoop, een sterk woekerende plant die Von Siebold rond 1830 meenam naar Leiden, stuitte de kunstenaar op de gelijkenissen tussen hedendaagse transportcontainers en 19e eeuwse Wardian cases; mobiele terraria die werden gebruikt voor de bescherming van buitenlandse planten die overzee naar Europa werden gebracht. 

Lungiswa Gqunta legt de nadruk op het creëren van sterk zintuiglijke, ruimtelijke ervaringen die proberen de sociale ongelijkheden en vormen van onderdrukking en geweld te benoemen, die een erfenis vormen van zowel patriarchale overheersing als kolonialisme. Voor Sferen realiseert Gqunta een werk dat zowel refereert aan een rivierbedding als een bed - beide plekken van rust of trauma. Riet Wijnen, ten slotte, legt verbanden tussen abstractie, waarneming, taal en structuur: meestal via de reconstructie van een verhaal, biografie of specifiek verleden. Haar vaak sculpturale werk, dat zich leent voor een monumentale schaal, zal voor het eerst in de openbare ruimte te zien zijn. In Leiden toont Wijnen een werk dat balanceert tussen sculptuur en meubelstuk, waar het publiek zich fysiek toe kan verhouden.

 

10 JAAR BEELDEN IN LEIDEN

2021 viert Stichting Beelden in Leiden het tienjarig bestaan. Beelden in Leiden zet zich al vanaf 2012 in voor de versterking van het Nederlands kunstklimaat door jonge kunstenaars een opdracht te verlenen en een podium te bieden. Door de werken in de publieke buitenruimte te plaatsen streven we naar een rechtstreeks contact met de Leidenaren en de mensen die Leiden bezoeken. Werken die mensen kunnen ontroeren, verblijden en misschien wel even uit balans brengen. Werken waardoor we even weer om ons heen kijken, onze geest openen en onze blik verbreden. Werken die staan voor een ontmoeting met mensen en mensen onderling.

De aandacht gaat uit naar jonge kunstenaars met een professionele praktijk, die op landelijk en eventueel internationaal niveau aan de weg timmeren, maar nog niet eerder op deze schaal in de openbare ruimte hebben gewerkt. Door de intensieve begeleiding door een ervaren curator, die optreedt als sparringpartner tijdens het gehele proces van conceptontwikkeling tot uitvoering en presentatie, ontstaat een belangrijk leertraject voor de kunstenaars. Dit proces biedt tevens aanknopingspunten om met elkaar te kijken wat kunst in de openbare ruimte kan betekenen voor verschillende doelgroepen.

In verband met de Covid-19 maatregelen werd deze negende editie van Beelden in Leiden, gepland in 2020, een jaar uitgestelden verplaatst naar voorjaar 2021. De editie was vergevorderd echter is het onmogelijk gebleken om enkele van de werken te realiseren.

Programma

2021 - tien jaar Beelden in Leiden

houdt deze agenda in de gaten voor de nieuwe ontwikkelingen en activiteiten 

Sferen - Beelden in Leiden 20_21

Volg ons

en blijf op de hoogte